Soutěž

Přijďte na KIA Roadshow a vyhrajte Kia Ceed na víkend s plnou nádrží!

Jak soutěžit?

Je to jednoduché. Zaregistrujte se u hostesek KIA v jakékoli lokaci KIA Roadshow a odpovězte na soutěžní otázku.

Každý den hrajeme o zcela novou Kia Ceed na celý víkend zdarma!

K tomu přidáme palivovou kartu v hodnotě 1 500 Kč, kterou poskytne generální partner akce společnost Hankook Tire. Každý soutěžící může navíc využít slevu 20 % na originální příslušenství Kia. Sleva platí 30 dní od registrace účastníka v soutěžním formuláři u hostesek v jakékoli lokaci Kia Roadshow. Sleva je podmíněna závazným objednáním nového vozu Kia u jednoho z autorizovaných dealerů Kia v ČR. Jedná se o originální příslušenství Kia z platného ceníku zveřejněného u jednotlivých modelů na kia.cz. Výše uvedená sleva se vztahuje pouze na zboží, ne na instalaci příslušenství.

Pravidla soutěže o Kia Ceed na víkend s plnou nádrží
konané v termínu 19. 9. 2018 – 7. 10. 2018 ve vybraných městech ČR.

Pořadatel soutěže:
KIA MOTORS CZECH s.r.o., IČ 49703188, se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00, Praha 4, společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 22340 ze dne 5. 8. 1993, IČ: 49703188
Podmínky účasti

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
 2. Svou účastí účastník souhlasí s pravidly soutěže.
 3. Pořadatel a jím pověřené osoby jsou kdykoliv oprávněny vyřadit ze soutěže účastníka, který porušuje pravidla soutěže, který ohrožuje sebe nebo své okolí, případně který nevhodným chováním narušuje průběh a bezpečnost soutěže. V případě vyloučení soutěžícího nevzniká pořadateli povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému soutěžícímu nevzniká vůči pořadateli žádný právní nárok.

Popis soutěže a způsob jejího hodnocení

 1. Soutěže se lze zúčastnit na soutěžním stanovišti, které bude umístěno v rámci expozice KIA Roadshow na vybraných místech ČR.
 2. Soutěžící je na pokyn pořadatele nebo jím pověřených osob povinen vyplnit registrační formulář, v němž vyplní následující informace:
  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Adresa
  4. Tip na správnou soutěžní odpověď
  5. E-mailové spojení
  6. Telefon

  V případě nesplnění těchto podmínek je pořadatel a jím pověřené osoby oprávněn vyloučit uchazeče bez náhrady ze soutěže.

 3. Soutěžní registrační formulář vyplní soutěžící u hostesky společnosti Kia na stánku Kia v jakémkoli místě konání události KIA Roadshow.
 4. Vítězové budou vylosováni ze všech správných odpovědí odevzdaných v době konání soutěže dne 10. 10. 2018 v 10:00 hodin. Za každé místo konání akce KIA Roadshow bude vylosován jeden vítěz.
 5. Vítěz bude pořadatelem nebo jím pověřenými osobami zkontaktován prostřednictvím e-mailu. Pořadatel nenese odpovědnost za případné nedoručení informace o vítězi.

Ceny

 1. Výhrou pro vítěze je Kia Ceed na víkend s plnou nádrží. Předání výhry proběhne v sídle participujícího dealera.
 2. Každý účastník soutěže může využít slevu 20 % na originální příslušenství Kia. Sleva platí 30 dní od registrace účastníka v soutěžním formuláři u hostesek v jakékoli lokaci Kia Roadshow. Sleva je podmíněna závazným objednáním nového vozu Kia u jednoho z autorizovaných dealerů Kia v ČR. Jedná se o originální příslušenství Kia z platného ceníku zveřejněného u jednotlivých modelů na kia.cz. Výše uvedená sleva se vztahuje pouze na zboží, ne na instalaci příslušenství.

Další podmínky soutěže

 1. Pořadatel je oprávněn v průběhu soutěže jednostranně měnit podmínky soutěže, jakož i soutěž bez náhrady pozastavit, zkrátit, prodloužit, přeložit či zrušit.
 2. Účast v soutěži ani ceny nelze vymáhat soudní cestou, po pořadateli nelze vymáhat jakékoliv finanční plnění.
 3. Tato soutěž není spjata, provozována a partnerem této soutěže není sociální síť Facebook.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním svých následujících osobních údajů – jména, příjmení, telefon, e-mail (dále jen „osobní údaje“) společnostmi:

KIA MOTORS CZECH s.r.o., IČ 49703188, se sídlem IČ 49703188, se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00, Praha 4, (dále také jen „KIA MOTORS CZECH“);

Emil Frey ČR, s.r.o., IČ 45805270, se sídlem Praha 5, Pekařská čp. 638, PSČ 15500 (dále také jen jako „Dealer“),

Autosalon Klokočka Beta s.r.o., IČ 62584901, se sídlem Praha 5, Borského 876, PSČ 15200 (dále také jen jako „Dealer“),

AUTO PAVLŮ Pa Pa, s.r.o., IČ 25486292, se sídlem Liberec 30, U Sila 1440, PSČ 46311 (dále také jen jako Dealer),

Autocentrum BARTH a.s., IČ 25278924, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – Dubina (dále také jen jako Dealer),

Autocentrum BUPI, s.r.o., IČ 63906198, se sídlem Čechtice, Loket-Brzotice 45, okres Benešov, PSČ 25765 (dále také jen jako Dealer),

AUTO FUTURE, s.r.o., IČ 25160303, se sídlem České Budějovice, Antala Staška 1966, PSČ 37007 (dále také jen jako Dealer),

CB Auto a.s., IČ 26031868, se sídlem M. Horákové 1477, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice (dále také jen jako Dealer),

AGROTEC a.s., IČ 00544957, se sídlem Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče (dále také jen jako Dealer),

PEMM Brno, spol. s r.o., IČ 60716312, se sídlem Brigádnická 214/45, Mokrá Hora, 621 00 Brno

AUTOKOM, spol. s r.o., IČ 47906413, se sídlem č.p. 362, 763 02 Tečovice (dále také jen jako Dealer),

AUTO Hlaváček a.s., IČ 65138180, se sídlem Olomouc – Holice, Týnecká 669/5, PSČ 77900 (dále také jen jako Dealer),

AUTOBOND GROUP a.s., IČ 27567575, se sídlem Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále také jen jako Dealer),

AUTOCENTRÁLA s.r.o., IČ 48390747, se sídlem Markvartovická 1906/7, 748 01 Hlučín (dále také jen jako Dealer),

ASAS s.r.o., IČ 25014382, se sídlem Most – Souš, Hraniční 2, PSČ 43502 (dále také jen jako Dealer),

AUTOTECH, spol. s r.o., IČ 60934476, se sídlem Velká 33/67, Pouchov, 503 41 Hradec Králové (dále také jen jako „Dealer“),

jako správci osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, a to pro následující účely:

marketingové účely – tj. zejména nabízení výrobků a služeb a to pouze značky Kia, kdy je Zákazník kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění;

soutěže a jiné podobné akce – tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

Osobní údaje bude KIA MOTORS CZECH a Dealer zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených KIA MOTORS CZECH a/nebo Dealerem, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, autorizovaných zástupců skupiny KIA, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči KIA MOTORS CZECH propojenými osobami. Seznam těchto subjektů je k dispozici na webové adrese KIA MOTORS CZECH – www.kia.com/cz/processors

Souhlas je udělován na dobu 7 let od okamžiku jeho udělení.

Poučení o právech Zákazníka

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník má právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z výše uvedených účelů odvolat. Souhlas lze odvolat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@kia.cz nebo fyzicky v místě sídla Dealera. Formulář pro odvolání souhlasu je umístěn na webové adrese KIA MOTORS CZECH – www.kia.com/cz/withdrawal. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zákazník má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Zákazník má dále právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na výmaz osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování.

Zákazník má právo získat od KIA MOTORS CZECH a/nebo Dealera osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl KIA MOTORS CZECH, resp. Dealerovi na základě svého souhlasu. Správce na základě žádosti Zákazníka poskytne Zákazníkovi tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se Zákazník, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje KIA MOTORS CZECH jako správce osobních údajů: gdpr@kia.cz

Tento souhlas uděluji svobodně, bez nátlaku a po seznámení se s relevantními informacemi potřebnými k jeho udělení.